Klachtenregeling

Een klacht over uw arts

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. We vinden het niet fijn wanneer u een klacht heeft, maar zijn blij wanneer u een klacht meldt. Dat kan een aanleiding tot verbetering voor ons zijn.
 

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. In veel gevallen kan zo een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de huisarts en zijn organisatie leren van uw feedback. 

U kunt dit formulier gebruiken om uw klacht kenbaar te maken en om aan te geven hoe u de klacht wilt afhandelen.

Op de manier die u aangeeft wordt er contact met u opgenomen. We willen graag uw klacht op een voor u bevredigende afhandelen.

Lukt dit niet, dan kan uw arts u in contact brengen met de klachtenfunctionaris van DOKh. Link naar de klachtenregeling van het DOKh.

 

Klachtopvang

U krijgt dan een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op.  U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.
 

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar. Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen.

 

Spelregels

•  Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.

•  Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.

•  Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.

•  Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.

•  De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.


 

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil. 

Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 61812 RB ALKMAAR

Tel: 072-520 83 25

Website: www.dokh.nl  

Positieve gezondheid

Je gaat naar de dokter als je klachten of vragen over je gezondheid hebt. Maar ook wij realiseren ons dat een mens is meer dan alleen zijn medische klachten. Hoe je je voelt en hoe je functioneert wordt maar deels bepaald door je medische problemen. Maar de pijl staat ook omgekeerd. Hier...

Praktijknummer

Geerlings 075-62 812 12
Sana 075-62 819 90
Walpot 075-62 828 65

Adres

Lagedijk 3b
1541 KA Koog aan de Zaan