Kwaliteit

We werken op allerlei fronten aan het verhogen van de kwaliteit van onze zorg, o.a. door een keurmerk, het raadplegen van patiënten, deelname aan wetenschappelijk onderzoek, het waarborgen van patientveiligheid, een privacyreglement en een goede klachtenprocedure.

NHG-Keurmerk

De HOED de Plataan beschikt over het keurmerk van het NHG en is geaccrediteerd. Het keurmerk van de NHG-Praktijkaccreditering® is het keurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit keurmerk laat zien dat de medewerkers in onze praktijken systematisch en continu bezig zijn om de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren. Voordat dit keurmerk wordt verleend, worden allerlei aspecten van de dienstverlening onder de loep genomen, van de organisatie en praktijkvoering tot het medisch handelen. Waar nodig worden verbeterplannen gemaakt. De dienstverlening wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en langs de meetlat gelegd.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

De praktijken in de HOED werken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Eerstelijn (NIVEL) en met het Integrated Primary Care Information (IPCI) van de Erasmus Universiteit uit Rotterdam. Dit betekent dat medische gegevens van alle patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg die huisartsen bieden.

Opleiden

Er is een tekort aan personeel in de eerste lijn. Er is dus een noodzaak om mensen op te leiden. Maar een opleidingssituatie houdt je ook scherp op de interne processen en de kwaliteit. En het leidt tot reflectie op het eigen handelen. Zo draagt het opleiden van mensen ook bij tot de kwaliteit. Elk jaar leiden we een huisarts, een of meer basisartsen (co assistentes) en een doktersassistente op. Regelmatig komen studenten geneeskunde .(junior co-assistenten, juco’s) zich orienteren op de huisartspraktijk

Klachtenregeling

Klachten en suggesties. Wij willen kwalitatief hoogstaande zorg leveren. Om dat te kunnen realiseren, hebben wij de hulp van onze patiënten nodig. Uw verbetertips en klachten kunnen betrekking hebben op de medewerkers, het (medisch) handelen, de bejegening, de communicatie of onze praktijkorganisatie. Samen met u zoeken we naar een oplossing. 

Daarnaast registreren wij uw klachten en opmerkingen voor intern gebruik, zodat we inzicht krijgen in wat volgens u verbeterd kan worden.

Voor ernstiger klachten hebben we ons aangesloten bij een onafhankelijke klachtenregeling. Lees hier hoe u een klacht of opmerking kunt indienen en hoe de afhandeling ervan is geregeld.

Positieve gezondheid

Je gaat naar de dokter als je klachten of vragen over je gezondheid hebt. Maar ook wij realiseren ons dat een mens is meer dan alleen zijn medische klachten. Hoe je je voelt en hoe je functioneert wordt maar deels bepaald door je medische problemen. Maar de pijl staat ook omgekeerd. Hier...

Praktijknummer

Geerlings 075-62 812 12
Sana 075-62 819 90
Walpot 075-62 828 65

Adres

Lagedijk 3b
1541 KA Koog aan de Zaan